Home

Veilig Losser.nl

Veilig Losser

wij gaan ervoor!


De gemeente Losser heeft de verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Door op jonge leeftijd kinderen al kennis te laten maken met de verkeersregels en verkeersituaties zowel in theorie als in de praktijk, kunnen veel ongelukken voorkomen worden.


Tref-ik verkeersadvies organiseert en begeleidt een aantal van deze  verkeerveiligheidsprojecten in de gemeente Losser.


Deze website is bedoeld om scholen, ouders en belanghebbenden te informeren over de door Tref-ik Verkeersadvies georganiseerde projecten.


Voor Najaar 2019 kunt u zich weer opgegeven voor onze Scootmobiel en Broem rijvaardigheids cursussen.


Mocht u vragen hebben over deze of andere projecten kunt u contact opnemen met de projectleider van deze projecten Heleen Munneke.

Zij is bereikbaar via: heleen.munneke@tref-ik.com.


Veilig Losser


Een initiatief van

Tref-ik verkeersadvies

Voor de gemeente Losser organiseren wij:


  • De Grote Losserse Verkeersquiz


  • Het praktisch verkeersexamen


  • E-bike event


  • Broem cursussen


  • Scootmobiel cursussen

Een veilig Losser wij gaan ervoor!